Pliki

Przydatne programy

Do odczytania informacji opublikowanych w postaci dokumentów PDF (Portable Document Format) należy posłużyć się darmowym programem Acrobat Reader firmy Adobe. Program ten dostępny jest dla większości systemów operacyjnych. Najnowszą wersję programu oraz szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć na stronach firmy Adobe