Piotr Bukszewicz

Działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola Miasta Stołecznego Warszawy

Małgorzata Zacharek-Bukszewicz

Działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola Miasta Stołecznego Warszawy

Art.  10.
1.  W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
– o egzekucję z nieruchomości;
– o wydanie nieruchomości;
– o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Małgorzata Zacharek-Bukszewicz posiada prawo przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

01-376, 01-475, 01-493, 01-358, 01-480, 01-317, 01-493, 01-318, 01-497, 01-386, 01-497, 01-492, 01-339, 01-496, 01-483, 01-478, 01-482, 01-388, 01-473, 01-472, 01-364, 01-496, 01-466, 01-468, 01-461, 01-340, 01-464, 01-494, 01-488, 01-368, 01-306, 01-318, 01-497, 01-312, 01-308, 01-462, 01-317, 01-481, 01-305, 01-495, 01-494, 01-461, 01-461, 01-497, 01-461, 01-327, 01-473, 01-493, 01-476, 01-472, 01-357, 01-480, 01-383, 01-464, 01-362, 01-461, 01-467, 01-496, 01-348, 01-466, 01-466, 01-390, 01-472, 01-493, 01-354, 01-465, 01-364, 01-493, 01-473, 01-382, 01-478, 01-318, 01-461, 01-486, 01-473, 01-491, 01-472, 01-346, 01-355, 01-485, 01-464, 01-494, 01-345, 01-493, 01-321, 01-345, 01-473, 01-472, 01-387, 01-461, 01-391, 01-466, 01-489, 01-315, 01-361, 01-481, 01-498, 01-342, 01-464, 01-493, 01-321, 01-357, 01-471, 01-338, 01-360, 01-355, 01-476, 01-461, 01-483, 01-318, 01-341, 01-490, 01-472, 01-347, 01-483, 01-485, 01-460, 01-459, 01-493, 01-473, 01-473, 01-472, 01-368, 01-494, 01-313, 01-318, 01-462, 01-496, 01-315, 01-472, 01-365, 01-356, 01-452, 01-494, 01-492, 01-477, 01-490, 01-474, 01-314, 01-476, 01-479, 01-343, 01-493, 01-329, 01-469, 01-482, 01-315, 01-496, 01-352, 01-496, 01-496, 01-330, 01-328, 01-488, 01-482, 01-472, 01-494, 01-359, 01-494, 01-493, 01-475, 01-355, 01-475, 01-366, 01-351, 01-494, 01-472, 01-304, 01-377, 01-337, 01-336, 01-302, 01-303, 01-497, 01-496, 01-481, 01-497, 01-497, 01-355, 01-494, 01-497, 01-374, 01-390, 01-307, 01-485, 01-366, 01-472, 01-487, 01-475, 01-494, 01-310, 01-466, 01-485, 01-493, 01-473, 01-354, 01-309, 01-353, 01-473, 01-472, 01-492, 01-472, 01-494, 01-494, 01-384, 01-475, 01-496, 01-472, 01-471, 01-498, 01-480, 01-494, 01-350, 01-384, 01-493, 01-473, 01-493, 01-483, 01-367, 01-471, 01-327, 01-493, 01-472, 01-498, 01-349, 01-490, 01-378, 01-319, 01-361, 01-301, 01-320, 01-385, 01-381, 01-461, 01-493, 01-466, 01-491, 01-318, 01-470, 01-480, 01-494, 01-389

01-458, 01-406, 01-250, 01-419, 01-100, 01-442, 01-447, 01-216, 01-026, 01-066, 01-107, 00-867, 01-450, 00-872, 01-104, 00-805, 01-164, 00-862, 01-122, 01-116, 01-120, 01-432, 01-406, 01-436, 01-022, 01-439, 01-245, 01-177, 01-244, 01-153, 01-225, 01-422, 01-233, 01-029, 02-338, 01-023, 00-895, 01-067, 01-128, 01-118, 00-808, 01-123, 01-265, 01-231, 01-119, 01-437, 01-148, 00-892, 01-451, 01-378, 01-049, 01-261, 01-797, 01-258, 00-891, 01-243, 01-190, 00-801, 01-238, 01-154, 00-854, 00-850, 01-112, 01-445, 00-838, 01-460, 01-443, 02-322, 01-109, 01-402, 01-424, 01-147, 01-223, 01-457, 01-459, 01-100, 01-266, 01-186, 01-410, 01-208, 01-180, 01-428, 01-143, 01-401, 01-407, 01-103, 01-404, 01-409, 01-106, 01-117, 01-441, 01-131, 01-110, 01-431, 01-410, 01-154, 01-429, 01-204, 00-855, 01-174, 01-232, 00-863, 01-405, 00-833, 01-247, 01-438, 01-263, 01-202, 00-895, 01-027, 01-248, 01-470, 01-012, 01-267, 01-184, 01-048, 00-828, 01-038, 01-020, 01-158, 00-854, 01-264, 01-056, 01-032, 00-867, 01-122, 01-101, 01-052, 00-899, 01-211, 01-003, 01-057, 01-008, 01-249, 01-163, 01-060, 01-024, 01-253, 01-251, 01-246, 01-038, 01-249, 01-105, 01-130, 00-823, 01-151, 01-108, 01-190, 00-803, 01-165, 00-810, 01-013, 01-189, 01-237, 01-064, 01-139, 01-188, 01-448, 01-144, 01-005, 01-262, 01-236, 01-259, 01-207, 01-160, 01-252, 01-197, 01-255, 01-132, 01-211, 00-844, 01-155, 01-446, 01-209, 01-159, 01-228, 01-264, 01-045, 00-804, 01-212, 00-868, 01-001, 01-113, 00-864, 01-021, 01-181, 01-112, 01-031, 01-255, 01-452, 01-023, 01-104, 01-214, 01-203, 01-213, 01-183, 01-193, 01-227, 01-192, 01-224, 00-826, 01-199, 01-234, 01-137, 01-175, 01-172, 01-163, 01-451, 01-217, 00-847, 00-842, 01-210, 00-869, 01-417, 01-213, 00-839, 01-408, 01-446, 00-853, 01-420, 01-163, 00-822, 01-115, 01-456, 00-818, 01-104, 01-220, 01-241, 00-809, 01-176, 01-146, 00-835, 01-446, 01-182, 00-814, 01-226, 01-113, 01-037, 00-845, 00-851, 01-047, 01-413, 00-865, 01-033, 01-009, 01-449, 01-239, 01-065, 01-142, 01-050, 01-184, 01-127, 01-136, 01-061, 01-162, 01-121, 00-897, 01-205, 01-100, 01-254, 01-195, 01-175, 01-201, 02-337, 00-898, 01-171, 00-846, 01-106, 00-877, 01-170, 00-840, 01-046, 01-016, 01-194, 00-878, 01-005, 01-044, 01-456, 01-015, 01-011, 01-040, 01-447, 01-239, 01-010, 01-100, 01-036, 01-167, 01-423, 01-100, 01-104, 01-214, 01-426, 01-145, 01-002, 01-168, 01-425, 01-140, 01-019, 00-821, 01-433, 01-150, 01-006, 01-219, 00-896, 01-168, 01-161, 00-836, 00-876, 01-420, 01-418, 00-852, 00-873, 01-210, 01-434, 00-841, 00-878, 01-178, 00-893, 00-871, 01-063, 01-162, 01-114, 00-866, 01-043, 00-811, 01-042, 00-894, 01-059, 01-114, 01-111, 00-875, 01-108, 01-221, 01-373, 01-004, 01-102, 00-824, 01-237, 01-017, 01-181, 00-831, 01-416, 01-191, 01-163, 01-157, 01-444, 01-198, 01-408, 01-172, 00-827, 01-179, 01-054, 01-188, 00-830, 01-216, 01-240, 00-834, 01-030, 01-172, 00-837, 01-138, 01-018, 01-025, 01-135, 01-258, 01-058, 01-152, 01-196, 00-849, 01-173, 01-187, 01-160, 01-229, 01-166, 01-134, 01-377, 01-141, 02-448, 01-126, 01-222, 01-235, 01-749, 01-250, 01-242, 00-812, 01-424, 00-870, 01-252, 00-874, 01-129, 01-015, 01-107, 01-411, 01-140, 01-158, 01-261, 00-819, 01-164, 01-100, 01-410, 00-806, 01-206, 00-802, 01-451, 00-832, 00-820, 00-817, 00-825, 00-879, 00-815, 01-014, 01-410, 01-156, 01-230, 01-149, 01-218, 01-068, 01-053, 01-051, 01-034, 01-041, 00-931, 01-118

• ul. Afrodyty
• ul. Akantu
• ul. Alberta Einsteina
• ul. Aleksandra Świętochowskiego
• ul. Andrzeja Sołtana
• ul. Andyjska
• ul. Anieli Krzywoń
• ul. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
• ul. Antoniego Kocjana
• ul. Apenińska
• ul. Apollina
• ul. Apoloniusza Kędzierskiego
• ul. Archimedesa
• ul. Arkadyjska
• ul. Arki Bożka
• ul. Artemidy
• ul. Babimojska
• ul. Baborowska
• ul. Batalionów Chłopskich
• ul. Batalionu „Miotła”
• ul. Bawełniana
• ul. Bogatyńska
• ul. Bolimowska
• ul. Bolkowska
• ul. Borowej Góry
• ul. Borzęcińska
• ul. Brygadzistów
• ul. Budy
• ul. Chrzanowska
• ul. Cieplarniana
• ul. Cokołowa
• ul. Czerwonych Maków
• ul. Człuchowska
• ul. Dębicka
• ul. Dorohuska
• ul. Dostawcza
• ul. Dostępna
• ul. Drogomilska
• ul. Drzeworytników
• ul. Dymitra Mendelejewa
• ul. Dynarska
• ul. Dywizjonu 303
• ul. Dźwigowa
• ul. Ebro
• ul. Edmunda Jana Osmańczyka
• ul. Elektry
• ul. Eugeniusza Szwankowskiego
• ul. Fabiańska
• ul. Fortuny
• ul. Franciszka Kawy
• ul. Gabriela
• ul. Galileusza
• ul. gen. Bolesława Szareckiego
• ul. gen. Franciszka Kleeberga
• ul. gen. Ludomiła Rayskiego
• ul. gen. Meriana C. Coopera
• ul. gen. Mikołaja Bołtucia
• ul. gen. Tadeusza Kutrzeby
• ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego
• ul. gen. Waleriana Czumy
• ul. gen. Wiktora Thomméego
• ul. Gen. Witolda Urbanowicza
• ul. Gimnazjalna
• ul. Gołuchowska
• ul. Gottfrieda Leibniza
• ul. Górczewska
• ul. Grodkowska
• ul. Grotowska
• ul. Gustawa Morcinka
• ul. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
• ul. Hery
• ul. Himalajska
• ul. Hucisko
• ul. Isaaca Newtona
• ul. Iskry
• ul. Jamesa Joyce’a
• ul. Jana Blatona
• ul. Jana Bułhaka
• ul. Jana Olbrachta
• ul. Jerzego Waldorffa
• ul. Jeździecka
• ul. Józefa Brandta
• ul. Józefa Wybickiego
• ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego
• ul. Karabeli
• ul. Karola Irzykowskiego
• ul. Karola Miarki
• ul. Kartezjusza
• ul. Kazimierza Deyny
• ul. Kazimierza Gierdziejewskiego
• ul. Kazimierza Siemienowicza
• ul. Kazimierza Wyki
• ul. Kazubów
• ul. Kiermaszowa
• ul. Kircholmska
• ul. Kluczborska
• ul. Kołczana
• ul. Komorowska
• ul. Konstantego Ciołkowskiego
• ul. Kontuszowa
• ul. Kopalniana
• ul. Kozłowicka
• ul. kpt. Władysława Raginisa
• ul. Krajeńska
• ul. Kruszyńska
• ul. Kryształowa
• ul. Krzysztofa Arciszewskiego
• ul. ks. Bronisława Markiewicza
• ul. Księcia Bolesława
• ul. Księżycowa
• ul. Lajosa Kossutha
• ul. Laserowa
• ul. Lazurowa
• ul. Legendy
• ul. Legionowa
• ul. Lustrzana
• ul. Łagowska
• ul. Łęgi
• ul. Marynin
• ul. Michała Elwira Andriollego
• ul. Mieczysława Wolfkego
• ul. Miejska
• ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
• ul. mjr. Henryka Sucharskiego
• ul. Mory
• ul. Moździerzy
• ul. Muszlowa
• ul. Na Wyraju
• ul. Narwik
• ul. Natalii
• ul. Nowej Huty
• ul. Oblęgorska
• ul. Obrońców Tobruku
• ul. Okoliczna
• ul. Okrętowa
• ul. Oławska
• ul. Ołtarzewska
• ul. Orlich Gniazd
• ul. Oryszewska
• ul. Osowiecka
• ul. Oświatowa
• ul. Otrębuska
• ul. Owczarska
• ul. Pawła Stellera
• ul. Piastów Śląskich
• ul. Pirenejska
• ul. Pitagorasa
• ul. Płk Władysława Beliny-Prażmowskiego
• ul. płk. Kazimierza Leskiego
• ul. płk. Witolda Łokuciewskiego
• ul. Pobudki
• ul. Podgrodzie
• ul. Podkowińska
• ul. Podmiejska
• ul. Połczyńska
• ul. Posejdona
• ul. Powązkowska
• ul. Powstańców Śląskich
• ul. Prometeusza
• ul. Przy Fosie
• ul. Puszczy Solskiej
• ul. Radiowa
• ul. Radziejowicka
• ul. Rąblowska
• ul. Reżyserska
• ul. Rodła
• ul. Rodzinna
• ul. Romana Popiołka
• ul. Romualda Millera
• ul. Rosy Bailly
• ul. Rotundy
• ul. Rozalińska
• ul. Rozłogi
• ul. Rzędzińska
• ul. Secemińska
• ul. Siemiatycka
• ul. Siodlarska
• ul. Skłoby
• ul. Słomiana
• ul. Sochaczewska
• ul. Sosnowiecka
• ul. Spychowska
• ul. Stanisława Konarskiego
• ul. Stanisława Kunickiego
• ul. Stanisława Lencewicza
• ul. Stanisława Ligonia
• ul. Stanisława Rostworowskiego
• ul. Stanisława Szobera
• ul. Sternicza
• ul. Strawczyńska
• ul. Strąkowa
• ul. Strońska
• ul. Strzelców
• ul. Synów Pułku
• ul. Szczotkarska
• ul. Szeligowska
• ul. Szlifierska
• ul. Świetlików
• ul. Telefoniczna
• ul. Telewizyjna
• ul. Tkaczy
• ul. Uniejowska
• ul. Wacława Borowego
• ul. Wacława Gąsiorowskiego
• ul. Westerplatte
• ul. Widawska
• ul. Wielbarska
• ul. Wieśniacza
• ul. Witolda Doroszewskiego
• ul. Wojciecha Korfantego
• ul. Wrocławska
• ul. Zaboreczne
• ul. Zaborowska
• ul. Zachodzącego Słońca
• ul. Zbigniewa Pieniążka
• ul. Zdzisława Krasnodębskiego
• ul. Zenona Klemensiewicza
• ul. Zeusa
• ul. Ziębicka
• ul. Żołnierzy Wyklętych

• ul. Adama Bienia
• ul. Agawy
• al. Aleje Jerozolimskie
• ul. Andrychowska
• ul. Antka Rozpylacza
• ul. Armatnia
• ul. Astronomów
• ul. Baltazara
• ul. Banderii
• ul. Batalionu AK „Parasol”
• ul. Batalionu AK „Pięść”
• ul. Batalionu AK „Zośka”
• ul. Berestecka
• ul. Biała
• ul. Białowiejska
• ul. Bitwy pod Lenino
• ul. Bodzanty
• ul. Boguszewska
• ul. Bolecha
• ul. Bronisława Dobrzańskiego
• ul. Brylowska
• ul. Burakowska
• ul. Chłodna
• ul. Chmielna
• ul. Ciepła
• ul. Cypriana Kamila Norwida
• ul. Człuchowska
• ul. Czorsztyńska
• ul. Dalibora
• ul. Danuty Siedzikówny „Inki”
• ul. Deotymy
• ul. Długomiła
• ul. Dobrogniewa
• ul. Duchnicka
• ul. Dywizjonu 303
• ul. Działdowska
• ul. Dzielna
• ul. Dzika
• ul. Edwarda Gibalskiego
• ul. Edwarda Szymańskiego
• ul. Elekcyjna
• ul. Elektoralna
• ul. Emanuela Ringelbluma
• ul. Emanuela Szafarczyka
• ul. Emila Zegadłowicza
• ul. Erazma Ciołka
• ul. Erika Dahlbergha
• ul. Esperanto
• ul. Eustachego Tyszkiewicza
• ul. Falkowska
• ul. Fort Wola
• ul. Franciszka Raszei
• ul. Giełdowa
• ul. Gizów
• ul. Gliniana
• ul. Gniewkowska
• ul. Goleszowska
• ul. Gostyńska
• ul. Góralska
• ul. Górczewska
• ul. Grabowska
• ul. Grenady
• ul. Grodziska
• ul. Grzybowska
• ul. Henryka Barona
• ul. Hipolita Wawelberga
• ul. Hrubieszowska
• ul. Hubalczyków
• ul. Icchoka Lejba Pereca
• ul. Ignacego Prądzyńskiego
• ul. Jaktorowska
• ul. Jana Brożka
• ul. Jana Długosza
• ul. Jana Kazimierza
• ul. Jana Krysta
• ul. Jana Olbrachta
• ul. Jana Ostroroga
• ul. Janusza Korczaka
• ul. Józefa Bellottiego
• ul. Józefa Bema
• ul. Józefa Mireckiego „Montwiłła”
• ul. Józefa Sowińskiego
• ul. Juliana Konstantego Ordona
• ul. Kacpra Karlińskiego
• ul. Kacza
• ul. Kajetana Garbińskiego
• ul. Kajetana Sołtyka
• ul. Kaprys
• ul. Karola Szczecińskiego
• ul. Karolkowa
• ul. Klecka
• ul. Kłopot
• ul. Kolejowa
• ul. Kolska
• ul. Koszycka
• ul. Kotlarska
• ul. Kozielska
• ul. Krochmalna
• ul. ks. Jana Sitnika
• ul. Księcia Janusza
• ul. Laskowa
• ul. Leonarda
• ul. Leszno
• ul. Lędzka
• ul. Ludwiki
• ul. Łacińska
• ul. Łucka
• ul. Magistracka
• ul. Marcina Bielskiego
• ul. Marcina Kasprzaka
• ul. Marynin
• ul. Miedziana
• ul. Mikołaja Wierzynka
• ul. Miła
• ul. Młocińska
• ul. Młynarska
• ul. Moczydło
• park Moczydło
• ul. Monte Cassino
• ul. Mordechaja Anielewicza
• ul. Mroczna
• ul. Mszczonowska
• ul. Nakielska
• ul. Newelska
• ul. Niska
• ul. Nowolipie
• ul. Nowolipki
• ul. Obozowa
• ul. Ogrodowa
• ul. Okocimska
• ul. Okopowa
• ul. Olgi Boznańskiej
• ul. Olgi Johann
• ul. Ożarowska
• ul. Pańska
• ul. Parafialna
• ul. Parysowska
• ul. Pawia
• ul. Piaskowa
• ul. Platynowa
• ul. Płocka
• ul. Połczyńska
• ul. Potrzebna
• ul. Powązkowska
• ul. Prosta
• ul. Przy Lasku
• ul. Przyce
• ul. Przyokopowa
• ul. Pustola
• ul. Rabsztyńska
• ul. Radzanowska
• ul. Radziwie
• ul. Redutowa
• ul. Rodziny Kluczyńskich
• ul. Rogalińska
• ul. Romańska
• ul. Sebastiana Klonowicza
• ul. Seweryna Krzyżanowskiego
• ul. Siedmiogrodzka
• ul. Sienna
• ul. Sieradzka
• ul. Skierniewicka
• ul. Sławińska
• ul. Słodowiecka
• ul. Smocza
• ul. Sokołowska
• ul. Spokojna
• ul. Srebrna
• ul. Stanisława Smolki
• ul. Stanisława Staszica
• ul. Stanisława Worcella
• ul. Stawki
• ul. Strąkowa
• ul. Stroma
• ul. Studzienna
• ul. Symboliczna
• ul. Syreny
• ul. Szańcowa
• ul. Szarych Szeregów
• ul. Szlenkierów
• ul. Sztuk Pięknych
• ul. Szulborska
• ul. Śliska
• ul. św. Stanisława
• ul. św. Wojciecha
• ul. Tadeusza Krępowieckiego
• ul. Tatarska
• ul. Towarowa
• ul. Traktorzystki
• ul. Tunelowa
• ul. Twarda
• ul. Tylna
• ul. Ulrychowska
• ul. Waliców
• ul. Wawrzyszewska
• ul. Wieluńska
• ul. Wincentego Pola
• ul. Władysława Przanowskiego
• ul. Władysława Warneńczyka
• ul. Włodzimierza Majakowskiego
• ul. Wolność
• ul. Wolska
• ul. Wronia
• ul. Wschowska
• ul. Zawiszy
• ul. Złocienia
• ul. Złota
• ul. Znana
• ul. Zwrotnicza
• ul. Żelazna
• ul. Żytnia